10 Tuyên ngôn “xuyên suốt” của toàn thể nhân viên và lãnh đạo Adoor

Tuyên ngôn 1: Tôi Adoor, tôi yêu khách hàng như hơi thở của chính mình, tôi phục vụ khách hàng trên mức mong đợi.

Tuyên ngôn 2: Tôi Adoor, tôi làm hết việc chứ không phải làm hết giờ.

Tuyên ngôn 3: Tôi Adoor, tôi lập kế hoạch làm việc mỗi ngày.

Tuyên ngôn 4: Tôi Adoor, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ anh em, đồng đội

Tuyên ngôn 5: Tôi Adoor, tôi luôn chủ động 100% trong công việc

Tuyên ngôn 6: Tôi Adoor, tôi luôn chịu 100% trách nhiệm về mình.

Tuyên ngôn 7: Tôi Adoor, tôi trung thực và chính trực

Tuyên ngôn 8: Tôi Adoor, tôi không bao giờ đóng đầu lại, tôi luôn tìm giải pháp đạt mục tiêu.

Tuyên ngôn 9: Tôi Adoor, tôi yêu công việc của tôi, tôi yêu công ty của tôi, tôi yêu đồng đội của tôi, tôi yêu gia đình của tôi.

Tuyên ngôn 10: Tôi Adoor, tôi tràn ngập năng lượng, tôi là chiến binh Adoor!

Vì lợi ích của khách hàng, Adoor chắc chắn thực hiện đúng 10 tuyên ngôn “ xuyên suốt” trên trong toàn thể nhân viên.

10 tuyên ngôn trên chính là lời ám thị mỗi ngày để Adoor phát triển hơn nữa.

Bình chọn 5 sao cho bài viết
[Total: 0 Average: 0]